Witamy na stronie

BATON I TECHNIKI INTERWENCJI - DEFENDO BLUE

Zapraszamy na seminarium Defendo Blue, którego tematem będzie "Baton i techniki interwencji". Seminarium poprowadzi Tomasz Maczuga - instruktor Defendo S.T.A.R. oraz koordynator Defendo Blue w Polsce.
zobacz więcej...


Pałka teleskopowa jest jednym z wielu środków przymusu bezpośredniego stosowanym w niektórych służbach mundurowych. Niew±tpliw± zalet± pałki tego rodzaju jest jej niewielki rozmiar znacznie ułatwiaj±cy skryte przenoszenie. Techniki walki umożliwiaj± jej stosowanie w postaci złożonej jak i rozłożonej - w zależności od sytuacji. Pałka ta może być doskonałym narzędziem do walki obronnej w sytuacjach zagrażaj±cych życiu lub zdrowiu w starciu z brutalnym agresorem. Praktyczne zastosowanie tej pałki nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności lub sprawności - tajemnica skuteczności tkwi w prostocie. Jednakże samo posiadanie pałki nie zast±pi sprawności fizycznej i podstawowych umiejętności walki wręcz.